راهنامه

راهنامه: کتابی که بدان کشتی بانان راه سپرند و به سوی لنگرگاه و جز آن پی برند.

راهنامه

راهنامه: کتابی که بدان کشتی بانان راه سپرند و به سوی لنگرگاه و جز آن پی برند.

«راهنامه»، سلسله جلساتی است برای شناخت بیشتر اندیشه ی انقلاب اسلامی، که به همت «بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران» در تابستان 94 در حال برگزاری است.جلساتی که بر محور بحث و گفتگو به پیش می رود و البته در هر جلسه از حضور مهمان یا استادی هم بهره خواهد برد.

۰۹
شهریور

بسم الله الرحمن الرحیم

در این کشتی درآ...

«وَقَالَ ارْکَبُواْ فِیهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ»

و [نوح‏] گفت: «در آن سوار شوید. به نام خداست روان‏شدنش و لنگر انداختنش، بى گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است.»


-جزوه ی مطالعاتی این جلسه را می توانید از لینک زیر دانلود کنید. توصیه می شود پیش از جلسه این جزوه را مطالعه کنید.-

دریافت جزوه جلسه نهم راهنامه : مقتضیات زمان

جلسات هم اندیشی «راهنامه»

جلسه ی نهم : «بررسی فقه پویا و تطابق اسلام با مقتضیات زمان»

مکان:خیابان 16 آذر-نبش کوچه نصرت-حسینیه هنر

زمان:سه شنبه 10 شهریور- ساعت 4:00

مهمان : حجه الاسلام الهام


شما هم تشریف بیاورید.
  • معین فاطمی
۰۲
شهریور

بسم الله الرحمن الرحیم

در این کشتی درآ...

«وَقَالَ ارْکَبُواْ فِیهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ»

و [نوح‏] گفت: «در آن سوار شوید. به نام خداست روان‏شدنش و لنگر انداختنش، بى گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است.»

-جزوه ی مطالعاتی این جلسه را می توانید از لینک زیر دانلود کنید. توصیه می شود پیش از جلسه این جزوه را مطالعه کنید.-دریافت جزوه جلسه هشتم راهنامه : آن که به نام بازرگان بود نه به صفت

جلسات هم اندیشی «راهنامه»

جلسه ی هشتم : «بررسی نظرات روشنفکری دینی در باب نسبت دین و حکومت»

مکان:خیابان 16 آذر-نبش کوچه نصرت-حسینیه هنر

زمان:سه شنبه 3 شهریور- ساعت 4:00

مهمان : دکتر یقینی


شما هم تشریف بیاورید.
  • معین فاطمی
۳۰
مرداد

بسم الله الرحمن الرحیم

در این کشتی درآ...

«وَقَالَ ارْکَبُواْ فِیهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ»

و [نوح‏] گفت: «در آن سوار شوید. به نام خداست روان‏شدنش و لنگر انداختنش، بى گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است.»

-جزوه ی مطالعاتی این جلسه را می توانید از لینک زیر دانلود کنید. توصیه می شود پیش از جلسه این جزوه را مطالعه کنید.-دریافت جزوه جلسه هفتم راهنامه : روح انقلاب اسلامی

جلسات هم اندیشی «راهنامه»

جلسه ی هفتم : «بررسی نسبت بین نقد، انقلاب، و جمهوری اسلامی»

مکان:خیابان 16 آذر-نبش کوچه نصرت-حسینیه هنر

زمان:شنبه 31 مرداد- ساعت 10:00

مهمان : دکتر محمد صادق کوشکی


شما هم تشریف بیاورید.
  • معین فاطمی
۲۳
مرداد

بسم الله الرحمن الرحیم

در این کشتی درآ...

«وَقَالَ ارْکَبُواْ فِیهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ»

و [نوح‏] گفت: «در آن سوار شوید. به نام خداست روان‏شدنش و لنگر انداختنش، بى گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است.»

-جزوه ی مطالعاتی این جلسه را می توانید از لینک زیر دانلود کنید. توصیه می شود پیش از جلسه این جزوه را مطالعه کنید.-


دریافت جزوه جلسه ششم راهنامه : شخصیت امام خمینی

جلسات هم اندیشی «راهنامه»

جلسه ی ششم: «بررسی آرا اندیشه های سیاسی اجتماعی امام خمینی (ره)»

مکان:خیابان 16 آذر-نبش کوچه نصرت-حسینیه هنر

زمان: سه شنبه 27 مرداد- ساعت 15:45

مهمان : سردار ابراهیم حاجی محمد زاده


شما هم تشریف بیاورید.
  • معین فاطمی
۱۹
مرداد

بسم الله الرحمن الرحیم

در این کشتی درآ...

«وَقَالَ ارْکَبُواْ فِیهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ»

و [نوح‏] گفت: «در آن سوار شوید. به نام خداست روان‏شدنش و لنگر انداختنش، بى گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است.»


جلسات هم اندیشی «راهنامه»

جلسه ی پنجم: چرا انقلاب را انقلاب «اسلامی» می گوییم؟

مکان:خیابان 16 آذر-نبش کوچه نصرت-حسینیه هنر

زمان: سه شنبه 20 مرداد- ساعت 15:45

مهمان : مجید بذرافکن (دکترای رشته ی معارف انقلاب اسلامی)


شما هم تشریف بیاورید.
  • معین فاطمی
۱۷
مرداد

امکان دیدن تصاویری از جلسات

در «قاب عکس» فراهم گردید

  • معین فاطمی
۱۷
مرداد

بسم الله الرحمن الرحیم

در این کشتی درآ...

«وَقَالَ ارْکَبُواْ فِیهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ»

و [نوح‏] گفت: «در آن سوار شوید. به نام خداست روان‏شدنش و لنگر انداختنش، بى گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است.»

-جزوه ی مطالعاتی این جلسه را می توانید از لینک زیر دانلود کنید. توصیه می شود پیش از جلسه این جزوه را مطالعه کنید.-

جزوه ی جلسه چهارم-آموزه ها در حوزه تهذیب دینی

جلسات هم اندیشی «راهنامه»

جلسه ی چهارم: «تفکر اصلاح دینی چگونه شکل گرفت؟»

مکان:خیابان 16 آذر-نبش کوچه نصرت-حسینیه هنر

زمان: شنبه 17 مرداد- ساعت 11:15

مهمان : مجتبی احمدی (دبیر سابق اتحادیه امت واحده)


شما هم تشریف بیاورید.
  • معین فاطمی
۰۵
مرداد


جلسه اول راهنامه

  • معین فاطمی
۰۵
مرداد

بسم الله الرحمن الرحیم

در این کشتی درآ...

«وَقَالَ ارْکَبُواْ فِیهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ»

و [نوح‏] گفت: «در آن سوار شوید. به نام خداست روان‏شدنش و لنگر انداختنش، بى گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است.»

-جزوه ی مطالعاتی این جلسه را می توانید از لینک زیر دانلود کنید. توصیه می شود پیش از جلسه این جزوه را مطالعه کنید.-

جزوه جلسه اول-انسان 250 ساله

جلسات هم اندیشی «راهنامه»

جلسه ی یکم: «انسان 250 ساله»

مکان:خیابان 16 آذر-حسینیه هنر

زمان: سه شنبه 6 مرداد- ساعت 10:30 صبح

مهمان : دکتر محمد حسین رجبی دوانی


شما هم تشریف بیاورید.
  • معین فاطمی
۳۰
تیر

بسم الله الرحمن الرحیم


در این کشتی درآ...

«وَقَالَ ارْکَبُواْ فِیهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ»

و [نوح‏] گفت: «در آن سوار شوید. به نام خداست روان‏شدنش و لنگر انداختنش، بى گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است.»

جلسات هم اندیشی «راهنامه»

جلسه ی صفرم: «این انقلاب باید زنده بماند»

مکان:کتابخانه بسیج دانشجویی دانشکده فنی-پردیس انقلاب

زمان: سه شنبه 30 تیر- ساعت 16

مهمان : با حضور مجازی (ویدیو کنفرانس زنده) آقای مجتبی علی جوادی از پاکستان (طلبه ی مدرسه ی عروة الوثقی لاهور)


شما هم تشریف بیاورید!

یا علی
  • معین فاطمی